Kalaga või Kalata

Et teada saada ka kohalike arvamust Kiviõlist, otsustasime minna ja küsida küsimusi Kiviõli elust ja olust.

Peamised küsimused:

  1.  Kas te tunnete ennast siin linnas hästi?
  2.  Kui palju toimub teil kultuurilisi üritusi, kus saavad kõik osaleda?
  3.  Kui suur on venekeeleoskuse vajadus siin linnas?
  4.  Mis on selle linna positiivsed ja negatiivsed küljed?
  5.  Kuidas hindate Kiviõli inimeste läbisaamist?
  6.  Kas on olnud konflikte eestlaste ja venelaste vahel?

Meie küsimustele vastasid Kiviõli toredad kohalikud elanikud: üks meesterahvas, noor ema ja kaks vanemat naisterahvast. Kõik küsitletud tunnevad siin linnas ennast hästi ja on õnnelikud. Kahe vanema naisterahva arust on siin linnas üritusi piisavalt, aga nemad ei viitsi neil käia. Noor ema ja meesterahvas arvasid aga, et üritusi võiks olla rohkem. Ühine arvamus oli kõigil kolmanda küsimuse osas: arvati, et venekeeleoskus ei ole siin linnas vajalik, sest ka ilma selleta saab hästi hakkama. Positiivseid külgi ei osatud nimetada, kuid vastajatele siiski meeldib siin. Negatiivsete külgedena toodi välja, et üritusi on vähe ja venelastel on siin linnas suurem osakaal. Vanemad naisterahvad ütlesid, et neile on selle linna kõik elanikud oma inimesed. Ei osatud ka välja tuua suuremaid konflikte. Ühe naisterahava mure oli, et Kiviõlis ei müüda räime. Teine naisterahvas oli aga vastu, et tema ei taha taluda kalahaisu.

Üldiselt saime me kokku pigem positiivset tagasisidet. Saime suurepärase kogemuse, kuidas alustada võõra inimesega arutelu. Märkasime ka, et poe stendil oli mitu huvi pakkuvat plakatit.

Jaanika & Elo-Nora

Pilt:http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/raime-saab-puuda-rohkem-kilu-vahem?id=70550207

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s